Organisatsioon

Ekogaisma Eesti OÜ

Lambijäätmetele kehtib nii Eestis, kui ka mujal Euroopas tootjavastutuse põhimõte, mis tähendab, et tootja on kohustatud tagama tema valmistatud, edasimüüdud või sisseveetud probleemtootest tekkivate jäätmete kokkukogumise ja nende taaskasutamise või kõrvaldamise.

Tootjavastutus rakendub ettevõtjatele, nii valmistajatele ja maaletoojatele, kui ka hulgi- ja jaemüüjatele, kes peavad vastutama toote ning selles sisalduvate ainete ja koostisosade eest. Ja seda alates toote valmistamisest kuni toote muutumiseni jäätmeteks. Tootja võib valida, kas ta täidab eespool nimetatud kohustused individuaalselt või annab oma kohustused üle tootjate ühendusele ehk tootjavastutusorganisatsioonile.

Ekogaisma Eesti OÜ on tootjavastutusorganisatsioon, mis alates 2005. aastast on korraldanud Eestis WEEE direktiivi alla kuuluvate lambijäätmete kokkukogumist ja ümbertöötlusse suunamist. Organisatsiooni omanikud on rahvusvahelised elektroonika- ja energeetikafirmad Philips, Osram, General Electric ja BLV.

Ekogaisma eesmärgid on:
1. Vältida keskkonnale ohtlike ainete sattumist loodusesse
2. Kasvatada inimeste teadlikkust nii energiasäästu, kui loodushoiu osas
3. Osaleda aktiivselt keskkonnaalaste õigusaktide väljatöötamises ja nende rakendamises