Korduma kippuvad küsimused

Miks säästulampe ei tohi olmejäätmete hulka visata? 

Kuigi kõik säästulambid on energiasäästlikud, on need keskkonda saastavad, sest sisaldavad elavhõbedat. Kui need keskkonda satuvad, või kui neid jäätmeid nõuetekohaselt ei käidelda, võivad need põhjustada tõsiseid tervise- ja keskkonnaprobleeme. Lambijäätmeid tuleb koguda, hoida ja käidelda selleks ettenähtud nõudeid silmas pidades.

Kuidas ma tean milline lamp on keskkonnale ohtlik?

Ohtlikud lambid on tähistatud läbikriipsutatud jäätmekonteineriga, mis tähendab, et seda ei tohi visata olmeprügi hulka.

Milliseid lampe ümbertöötlusse ei võeta?

Hõõg- ja halogeenlampe. 

Mis saab kokkukogutud lampidest?

Kokkukogutud lambid saadetakse ümbertöötlemiseks Lätti Liepajasse. Lampidest saadakse taaskasutuseks kõlbulikke materjale - klaasi, metalli ja mitmesuguste materjalide pisiosi. Ümbertöötlemise käigus saadud elavhõbe kogutakse kokku ja säilitatakse seni, kuni on kogunenud piisav kogus transportimiseks. Elavhõbeda jäätmed toimetatakse säilitamiseks Lätist välja - soolakaevandustesse.