Miks peab lambijäätmeid koguma eraldi?

1Lambijäätmed sisaldavad elavhõbedat, mis on tervisele väga kahjulik. Seepärast tuleb ohtlikud lambijäätmed anda selleks ettenähtud kogumiskohta.
 2Loodusvarade ja energia säästliku kasutamise seisukohast on oluline suunata võimalikult suur kogus lambijäätmetes sisalduvatest materjalidest taaskasutusse.
3Lambijäätmete olmeprügi hulka viskamine on seaduserikkumine!
4Lambijäätmete kogumiskohta andmine on lihtne, hõlpsasti teostatav ega maksa midagi. Lambijäätmeid saab tagasi anda ka poodi.
5
Legendaarne primaatide uurija Jane Goodall ütles ühes intervjuus: "Me pole seda planeeti saanud oma vanematelt, vaid laenanud oma lastelt." See ongi vastuseks, miks keskkonna suhtes tuleb väga vastutustundlikult käituda.