Teavita free-rider`ist tootjavastutusorganisatsiooni!

Ekogaisma Eesti OÜ käivitab aprillikuu viimasel nädalal raadio SkyPlus eetris reklaamikampaania, mille eesmärgiks on vähendada free-rider'ite osakaalu Eestis. Jäätmeseadus kehtestab nn probleemtoodetele tootjavastutuse põhimõtte, mis tähendab, et tootja on kohustatud tagama tema valmistatud, edasimüüdud või sisseveetud probleemtootest tekkivate jäätmete kokkukogumise, taaskasutamise või kõrvaldamise. Tootjavastutus rakendub ettevõtjatele, nii valmistajatele ja maaletoojatele, kui ka hulgi- ja jaemüüjatele, kes peavad vastutama toote ning selles sisalduvate ainete ja koostisosade eest. Ja seda alates toote valmistamisest kuni toote muutumiseni jäätmeteks. Paljud aga hoiavad sellest kohustusest teadlikult kõrvale. Ekogaisma Eesti OÜ kutsub kohusetundlikke valgusallikate tootjaid ja turustajaid märkama free-rider'eid ja teavitama sellest tootjavastutusorganisatsiooni!